Tripadvisor del Restaurant Can Suñé de Caldetes
Un any més gràcies a les vostres opinions hem estat premiats
amb el certificat d´ex-cel·lència 2018 TripAdvisor. GRÀCIES!!